Rydułtowy

„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy” to Program Zdrowotny skierowany do mieszkańców miasta Rydułtowy.

Realizację Programu finansuje miasto Rydułtowy. Program adresowany jest
w szczególności do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju ośrodkowego układu nerwowego
i układu ruchu, w głównej mierze korzystających z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Program skierowany jest do dzieci:

  • w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwojowymi i okołoporodowymi oraz spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka - Wczesna Interwencja
  • w wieku od 3 do 18 lat z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i głęboką sprzężoną niepełnosprawność - Ośrodek Dzienny
  • w wieku od 7 do 18 lat z dysfunkcją narządu ruchu np. wadami postawy, płaskostopiem, skoliozami niskostopniowymi - Grupowe Zajęcia Korekcyjne.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas realizacji Programu do 31.12.2012r.