Radlin

„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Radlin" to Program Zdrowotny adresowany do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, w głównej mierze korzystających z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Radlin:

  • w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwojowymi i okołoporodowymi oraz spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka - Wczesna Interwencja
  • w wieku od 3 do 18 lat z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i głęboką sprzężoną niepełnosprawność - Ośrodek Dzienny
  • w wieku od 7 do 18 lat z dysfunkcją narządu ruchu np. wadami postawy, płaskostopiem, skoliozami niskostopniowymi - Grupowe Zajęcia Korekcyjne.

Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 0 do 18 lat., wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas realizacji Programu od 13.05.2013r. do 30.11.2013r.

Program finansowany jest przez miasto Radlin.