Godów

Pacjenci z terenu Gminy Godów mają możliwość korzystania z Programu Zdrowotnego
pn.„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych terenu Gminy Godów” w 2012r.

Adresatami docelowymi programu są dzieci z zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, w głównej mierze korzystające z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 0 do 18 lat., wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Program skierowany jest do dzieci:

  •   w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwojowymi i okołoporodowymi oraz spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka - Wczesna Interwencja.
  • w wieku od 3 do 18 lat z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i głęboką sprzężoną niepełnosprawnością - Ośrodek Dzienny.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas realizacji Programu od 17.05.2013r. do 31.12.2013r.

Program finansowany jest ze środków Gminy Godów.