Gorzyce

Pacjentów z terenu Gminy Gorzyce zapraszamy do udziału w Programie Zdrowotnym pn.” „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzyce”.


Realizację Programu finansuje Gmina Gorzyce, a skierowany jest on do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, w głównej mierze korzystających z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 0 do 18 lat., wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Adresatami docelowymi programu są dzieci:

  •  w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwojowymi i okołoporodowymi oraz spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka - Wczesna Interwencja
  •   w wieku od 7 do 18 lat z dysfunkcją narządu ruchu np. wadami postawy, płaskostopiem, skoliozami niskostopniowymi - Grupowe Zajęcia Korekcyjne.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas realizacji Programu do 31.12.2014r.