Cennik - opłata za dokumentację medyczną


CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.

Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

8,50 zł

2.

Opłata za jedna stronę kopii dokumentacji medycznej

0,30 zł

3.

Opłata za informatyczny nośnik danych

1,70 zł


Cennik obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)