Programy zdrowotne 2019

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2019 realizuje program zdrowotny z zakresu rehabilitacji i terapii.

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach Programu finansowane są przez miasta: Wodzisław Śląski, Radlin oraz Gminę Gorzyce

 

Adresatami programu są dzieci zamieszkałe na terenie Wodzisławia Śląskiego, Radlina oraz Gminy Gorzyce, u których występują zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu. Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Program realizowany jest w formie:

- Grupowych Zajęć Korekcyjnych – obejmuje kompleksowe i zespołowe działanie, poprzez stosowanie różnych metod leczenia  i rehabilitacji, które ma przywrócić dzieciom i młodzieży w wieku od 7-18 lat pełną lub możliwie maksymalną sprawność fizyczną. W ramach planowanych działań przewidziane są zajęcia grupowe  w czasie których, dzieci będą korzystały z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy.

- Wczesnej Interwencji – obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, w wieku od 0-7 lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 032 455-26-71, od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.00