O Nas

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży (WORiT) jest samodzielnym publicznyn zakładem opieki zdrowotnej, który udziela świadczenia zdrowotne pacjentom od 0 do 25 roku życia z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu.

WORiT prowadzi swoją działalność poprzez współpracujące ze sobą komórki organizacyjne:

  • Poradnię Rehabilitacyjną dla Dzieci
  • Dział Fizjoterapii dla Dzieci
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
  • Dział Administracyjno - Gospodarczy
  • Samodzielne stanowiska pracy

Ośrodek usytuowany jest w centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej, PKS i PKP. Posiada własny parking oraz teren rekreacyjny i plac zabaw. Budynek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku, wyposażony jest w windę. Przestrzenne, jasne wnętrza oraz specjalnie dobierana kolorystyka ścian, podłóg, elementów dekoracyjnych i wyposażenia stwarza poczucie bezpieczeństwa, pogodny i przyjazny nastrój. System łatwo dostępnych węzłów sanitarnych spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz warunki sanitarno - epidemiologiczne.