Nasze cele

Celem działania WORiT jest:

1) wieloprofilowe leczenie, rehabilitacja i usprawnianie dzieci   i młodzieży z następstwami uszkodzenia    ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu;

2) umożliwienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym:

a) w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

b) w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.