Zadania

1. Do zadań WORiT należy:

1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych;

2) prowadzenie działań o charakterze rewalidacyjno-wychowawczym i edukacyjno-terapeutycznym;

3) współpraca z podmiotami wykonującymi zadania w zakresie celów i zadań WORiT.

2. Zadania WORiT realizowane są poprzez:

1) poradnictwo i zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

2) ośrodek rehabilitacji dziennej - realizowanie wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia z możliwością przedłużenia do 25 roku życia po spełnieniu warunków określinych w obowiązujących przepisach;

3) ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy - realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci od 3 do 25 roku życia.