OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI

W ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej realizowany jest codziennie program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych od 0 do 18 roku życia, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Celem pracy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest wieloprofilowe leczenie i usprawnianie uszkodzonego ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu oraz wczesna stymulacja stanowiąca niezbędny warunek do :

 • prawidłowego rozwoju ukł. nerwowego,
 • kształtowania prawidłowych wzorców postawy i ruchu,
 • prawidłowego rozwoju emocjonalnego,
 • prawidlowego funkcjonowania apaatu artykulacyjnego i rozwoju mowy.

Cel ten realizowany jest poprzez:

 1. diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne,
 2. stosowanie metod nerorozwojowego usprawniania (Vojty, NDT Bobath, SI),
 3. stymulację  polisensoryczną
 4. realizację Programów Terapeutycznych zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, nauki samoobsługi, przygotowania do życia w środowisku społecznym, rozwijania umiejętności komunikowania się,
 5. rehabilitację leczniczą,
 6. prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców,
 7. prowadzenie terapii logopedycznej,
 8. uczestnictwo w rożnego rodzaju imprezach sportowo – rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych o charakterze integracyjnym.