PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci obejmuje opieką i rehabilitacją dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia, w systemie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki lekarskiej, z następującymi schorzeniami:

-     mózgowym porażeniem dziecięcym,

-     wadami wrodzonymi,

-     dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego,

-     dysfunkcją narządu ruchu,

-     wadami postawy,

-     innymi schorzeniami i urazami.

  

Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci znajdują się pod opieką lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.