DZIAŁ FIZJOTERAPII DLA DZIECI

Dział Fizjoterapii dla Dzieci obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, w systemie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki fizjoterapeutycznej.

 Celem pracy Działu Fizjoterapii dla Dzieci jest kompleksowe i zespołowe działanie, poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które ma przywrócić dzieciom i młodzieży pełną lub możliwie maksymalną sprawność fizyczną.

Osiągnięcie ww. celu uzyskuje się poprzez świadczenia zdrowotne z zakresu:

-     kinezyterapii,

 

-     fizykoterapii,

 

-     hydroterapii.

  • W ramach kinezyterapii wykonuje się:

-     ćwiczenia ogólnousprawniające,

-     ćwiczenia z wykorzystaniem Ortezy dynamicznej DUNAG 02

-     ćwiczenia korekcyjne,

-     ćwiczenia oddechowe – asymetryczne,

-     ćwiczenia metodami neurorozwojowego usprawniania ( Vojty, NDT Bobath, SI, PNF).

  • W ramach fizykoterapii wykonuje się:

-     elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, diadynamik, prądy Cotza, prądy Trauberta, elektroterapia skojarzona),

-     światłolecznictwo (naświetlanie lampą Sollux i Bioptron),

  

-     masaż (miejscowy, całkowity Shantalla, limfatyczny, mechaniczny).

-     magnetoterapię (wykorzystanie zmiennych pól magnetycznych impulsywnych o niskiej częstotliwości),

-     laseroterapię (aplikowanie na chore miejsca światła laserowego o odpowiedniej mocy
i długości fali).

  • W ramach hydroterapii wykonuje się kąpiele wirowe częściowe i całkowite,