Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

      Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności  dziecka. Jest  to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja .

Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka - jest to cel nadrzędny
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach 
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne, i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły).Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko. 

Artykuły