Snoezelen

 

  

    Sala Doświadczania Świata - Snoezelen jest propozycją spędzania czasu wolnego zarówno dla osób upośledzonych jak i zdrowych. Osoby zdrowe odbierają Salę, jako miejsce relaksu i odpoczynku w miłej atmosferze, natomiast dla osób z zaburzeniami rozwoju to miejsce terapii, gdzie łagodna stymulacja wszystkich zmysłów pobudza ich rozwój i przyspiesza rehabilitację zaburzeń. Sala daje możliwość odbierania bodźców płynących z otoczenia w sposób łagodny, przyjemny, bezpieczny i uporządkowany. Osoba korzystająca ze Snoezelen jest oddzielona od wszechogarniającego chaosu dnia codziennego.

     Celem Snoezelen jest umożliwienie osobom odbierania bodźców w sposób dowolnie selektywny, doświadczania ich i poznawania w indywidualnym tempie. Sprzyja temu atmosfera odprężenia, spokoju i bezpieczeństwa, którą tworzą łagodna muzyka, przyciemnione światło oraz wysokiej klasy sprzęt terapeutyczny taki jak:

 • kabina lustrzana i prysznic światłowodowy
 • kolumna wodna
 • tablice do stymulacji wzroku, dotyku, koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • kula lustrzana,
 • węże świetlne,
 • tablice świetlno - dźwiękowe,
 • projektory .

     Terapia Snoezelen pozwala na aktywizowanie osób niepełnosprawnych do działania we wszystkich sferach życia. To z kolei, pozwala na twórczy rozwój osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów. Istotą Snoezelen jest tworzenie takiej przestrzeni, w której jednostka, objęta terapią w miarę możliwości percepcyjnych, pozna podstawy, odpowiednio ukierunkowujące do pełnienia czynności życia codziennego. Dobrowolna, niczym niesterowana aktywność dziecka niepełnosprawnego w Sali Doświadczania Świata odzwierciedla jego autonomiczność.

Terapia Snoezelen powoduje, że:

 • dziecko ożywia się, wykazuje zainteresowanie otaczającą rzeczywistością- modyfikuje zachowania,
 • przy zaangażowaniu zmysłu dotyku i wzroku jednostka nabywa nowe, życiowe doświadczenia,
 • dziecko wyraża zainteresowanie, obojętność czy awersję. W odpowiedni dla siebie sposób przekazuje informację o przeżywanych doznaniach,
 • dziecko skupia uwagę na wybranym elemencie wyposażenia, rozwija, zatem koncentrację,
 • dziecko samo dobiera aktywność w Sali Doświadczania Świata, rozwija w ten sposób poczucie autonomii,
 • rozwija się poczucie bezpieczeństwa i zaufania,
 • rozwijają się potrzeby poznawania świata i określonych elementów rzeczywistości,
 • emocjonalnie pogłębiają się relacje opiekun- podopieczny.

Artykuły