Programy M.i Ch. Knill

Metoda M. Ch. Knill to gotowa propozycja postępowania terapeutycznego z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Praca metodą pomaga dziecku doświadczyć jego ciała, jako jedności i wspomaga rozwój wyobrażenia ciała wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do używania tego ciała aktywnie.

Metoda Knillów obejmuje:

 

Program Dotyk i Komunikacja, jest to sesja kontaktu między dzieckiem a terapeutą lub rodzicem. Dotyk i komunikacja składa się z 5 części i trwa 23 minuty.

Część 1 – to muzyka wprowadzająca. Celem jej jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa
i zaufania, pomaga przygotować dziecko do dalszej części sesji. Polega na wspólnym słuchaniu muzyki i informowaniu dziecka, co będziemy robić. Delikatnie dotykamy dziecko i przemawiamy spokojnym głosem, nawiązujemy kontakt głosowy.

Część 2 – muzyka bardziej rytmiczna wprowadzająca do aktywnego kontaktu miedzy dzieckiem a terapeutą. Rozpoczyna się od masażu stóp, palców nóg, łydek i ud dziecka.

Część 3 – muzyka intensywniejsza (melodycznie i rytmicznie) ułatwia rozpoczęcie aktywnego kontaktu. Intencją terapeuty jest zachęcenie dziecka do wykonywania większych ruchów dziecka i stworzenie podstaw do nawiązania bliższego kontaktu. Masujemy ręce, ramiona, klatkę piersiową, brzuch oraz plecy. Terapeuta nawiązuje kontakt wzrokowy, przemawia spokojnym głosem.

Część 4 – muzyka lżejsza, melodyjna. Delikatny masaż twarzy połączony z nazywaniem poszczególnych części twarzy.

Część 5 – muzyka uspokajająca, zamykająca sesję kontaktu, służy relaksacji. Dotyk możemy modyfikować w zależności od nastroju dziecka.

 

Programy Aktywności; jest ich 6:

  1. Program Wprowadzający - ma zapoczątkować pracę z dzieckiem, pozwala na nawiązanie kontaktu, trwa 8 minut.

  2. Program 1 - rozwija świadomość górnej części ciała, trwa 15 minut.

  3. Program 2 - rozwija świadomość dolnej części ciała, trwa 15 minut

  4. Program 3 - wymaga większej świadomości społecznej dziecka, ruchliwości i koordynacji. Ruchy stają się bardziej skomplikowane. Program trwa 20 minut

  5. Program 4 - jest pogłębieniem umiejętności nabytych w poprzednich programach, trwa 20 minut

  6. Program Specjalny SPH - przeznaczony jest dla dzieci niesprawnych fizycznie, które potrzebują więcej czasu na wykonanie określonej czynności, dlatego też trwa 25 minut.

Do każdego Programu jest odpowiednio skomponowana, która wyznacza sekwencje ruchu i czas jego trwania.