Terapia Taktylna

Neurokinezjologiczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Techniki te wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

 • integrację odruchów,
 • zakres napięcia mięśniowego,
 • integrację sensomotoryczną,
 • świadomość kinestetyczną.

Pośrednio terapia skierowana jest na stymulację układu hormonalnego oraz regulację procesów rozwoju różnych struktur organizmu i jego funkcjonowanie. Terapia Taktylna stymuluje zmysł dotyku. Wrażenia dotykowe docierają do mózgu ze wszystkich obszarów skóry i pobudzają wiele różnych poziomów i obszarów mózgu. Uczucie, że jest się dotykanym zwiększa produkcję specyficznego hormonu w mózgu: Nerwowego Czynnika Wzrostu(NCW), który podwyższa aktywność układu nerwowego. W terapii taktylnej stymulowane są procesy akceptacji, dojrzewania, sensorycznej i sensomotorycznej integracji oraz produkowania nerwowego czynnika wzrostu.

         Metoda neurokinezjologicznej terapii taktylnej pełni istotną rolę w stymulacji i rozwoju naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg i jest skutecznie wykorzystywana u dzieci podczas pracy m.in. z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy               
 • opóźnieniami w rozwoju intelektualnym

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Terapia taktylna składa się z dwóch aspektów:

 1. związany z pracą zmysłu dotyku – dzięki specjalnym technikom stymuluje się receptory znajdujące się w skórze,
 2. związany z funkcjonowaniem układu nerwowego – ukierunkowany na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi, a także między strukturami, które umożliwiają odnowę (całkowitą lub częściową) utraconych funkcji układu nerwowego.

Terapia taktylna:

 • zwiększa świadomość kinestetyczną ciała,
 • poprawia orientację w schemacie ciała,
 • reguluje właściwość dotykową ciała,
 • poprawia odbiór wrażeń dotykowych,
 • reguluje napięcie mięśniowe,
 • wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i ruchowy