Programy zdrowotne

Gminne Programy Zdrowotne

Zapraszamy do udziału w Programie Zdrowotnym

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dzieci i Młodzieży realizuje Programy Zdrowotne ogłoszone w drodze konkursu przez gminy Powiatu wodzisławskiego.

Programy realizowane są poprzez:

  • Diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne.
  • Realizację świadczeń zdrowotnych zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, nauki samoobsługi, przygotowania do życia w środowisku społecznym, rozwijania umiejętności komunikowania się.
  • Rehabilitację leczniczą.
  • Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców.
  • Prowadzenie terapii logopedycznej.
  • Edukowanie rodziców w zakresie opieki, pielęgnacji i stymulacji rozwoju dziecka.
  • Udzielanie rodzicom porad i instruktażu i w zakresie metod i technik stosowanych
    w rehabilitacji dziecka.