OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Zajęcia w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym są specyficzną formą realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stponiu głębiokim.


Celem zajęć jest:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju,

- rozwijanie zainteresowania otoczeniem i otaczającą żeczywistością,

- uzyskanie samodzielności i niezależności w funkcjonowaniu w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości.


Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują przede wszystkim:

- naukę nawiązywania kontaktóww sposób odpowiedni do możliwości dziecka

- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem,

- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,

- wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

- wielozmysłowe poznawanie otoczenia,

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

- udział dziecka w ekspresyjnej aktywności.