Wodzisław Śląski

Zapraszamy do udziału w Programie Zdrowotnym

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dzieci i Młodzieży realizuje Program Zdrowotny
pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego”, który finansowany jest przez miasto Wodzisław Śląski.

Adresatami docelowymi programu są dzieci z zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, w głównej mierze korzystające z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 0 do 18 lat., wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Program skierowany jest do dzieci:

  • w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwojowymi i okołoporodowymi oraz spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka - Wczesna Interwencja
  • w wieku od 3 do 18 lat z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i głęboką sprzężoną niepełnosprawność - Ośrodek Dzienny
  • w wieku od 7 do 18 lat z dysfunkcją narządu ruchu np. wadami postawy, płaskostopiem, skoliozami niskostopniowymi - Grupowe Zajęcia Korekcyjne.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z przyjętym harmonogramem ustalanym indywidualnie dla każdego pacjenta.

Program realizowany będzie do 31.12.2012r.