Pszów

Pacjenci z terenu Gminy Miasta Pszów mają możliwość korzystania z Programu Zdrowotnego      pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 
i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta Pszów” w 2012 roku. Zadanie 1

Adresatami docelowymi programu są dzieci z zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, w głównej mierze korzystające z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 0 do 22 lat., wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Program skierowany jest do dzieci:

  • w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwojowymi i okołoporodowymi oraz spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka - Wczesna Interwencja
  • w wieku od 3 do 18 lat z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i głęboką sprzężoną niepełnosprawność - Ośrodek Dzienny

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Program realizowany będzie do 14.12.2012r. i finansowany jest ze środków Gminy Miasta Pszów.